USLOVI KORIŠĆENjA SERVISA


  • Aktiviranjem na internet stranice www.infobiro.tv prihvatate USLOVE korišćenja sadržaja


  • sve TV stanice/korisnici koji koriste servis Infobiro dužni su u sklopu aktiviranja da daju potpune i tačne podatke koji podležu proveri od strane servisa Infobiro pre aktiviranja korisničkih šifri  • Infobiro poštuje privatnost korisnika servisa, kao i posetioca internet stranica www.infobiro.tv


  • TV stanice preuzimaju sve materijale bez naknade do kraja kalendarske godine, do kada im važi aktivacija. Aktiviranje se obavlja automatski za narednu kalendarsku godinu, osim u slučaju ukidanja korisničkih šifri, ako za to postoje opravdani razlozi.


  • Infobiro raspolaže svim pravima na video materijal dobijen od drugih TV stanica a koji bude postavljen na internet stranice www.infobiro.tv


  • TV stanice imaju pravo korišćenja materijala u roku do 30 dana od dana preuzimanja materijala na www.infobiro.tv. Nakon tog roka, Infobiro zadržava sva prava.


  • Korisnik servisa nema pravo ni na koji način prodavati, distribuirati ili ustupati na korištenje trećima licima, materijale koje preuzima sa servisa Infobiro


  • Infobiro garantuje svakom korisniku da je u celosti nosioc prava copyrighta na svaki sadržaj materijala objavljenih na www.infobiro.tv

     

 

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |